ส่วนแสดงข่าวสารและข้อมูล

ออกจากระบบ


เรื่อง  กศน.อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ จัดงานโครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา พิธีเปิดกศน.ตำบลแม่เกิ๋ง : แหล่งเรียนรู้ราคาถูก   วันที่  30/06/2553
รายละเอียด

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ โดยผอ.เสาวนีย์ ชาพัฒิพงศ์ ผอ.กศน.อำเภอวังชิ้น ได้จัดงานโครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา พิธีเปิดกศน.ตำบลแม่เกิ๋ง : แหล่งเรียนรู้ราคาถูก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง ได้รับเกียรติจากท่านปลัดหัวหน้าฝ่ายปกครอง นายชูชาติ คำมา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในงานมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมการสาธิตการทำถั่วงอกพอเพียง การสาธิตอาชีพต่างๆ ของแต่ละตำบล นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานเครือข่าย วิทยาลัยการอาชีพลอง เปิดซุ้มบริการ ตรวจ เช็ค ซ่อม แก่ผู้มาใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกด้วย ทั้งนี้ มีนายเวช แก้วผัด เป็นหัวหน้า กศน.ตำบลแม่เกิ๋ง

เรณู พุ่มไม้ / คมสันต์ โชติกล่อม ... ภาพ
มนต์ฤดี ชรากาหมุด ... รายงาน
เสาวนีย์ ชาพัฒิพงศ์ ... บรรณาธิการ